За селото
 

Великотърновското село Емен е разположено в живописните поли на Предбалкана на 20 км. западно от Велико Търново и на 8 км. от магистралният път В.Търново-София, в непосредствена близост до Еменския каньон. Той дава началото на екопътека, която започва с пещерата и завършва с приказния водопад "Момин скок" на река Нигованка. Негованската екопътека е първата екопътека, построена на територията на България. В западната част на Търновските височини р. Негованка, десен приток на р. Росица, образува живописен пролом, известен с името Еменски каньон. Над петдесетметровите отвеси, венци, ниши, сводове, водопади, пещери и др. са изненадваща гледка за равнинния терен, сред който се намира каньонът на реката. През 1980 г. Еменският каньон е обявявен за защитена територия. Изградените в скалите на пролома стъпала и мостове улесняват желаещите да се запознаят с красотите на района. От местата, предвидени за пикник, се открива прекрасна гледка към долината. В края на каньона се намира водопадът Момин скок с височина 10 м.

Под него се образува красив вир, който често се използва за плаж. Пътеката пордължава към с Емен и след около 3 часа отново се стига изходния пункт – зентъра на с. Емен. Каньонът на р.Негованка с езерото Негованка Този значителен по площ обект попада в землищата на селата Михалци и Емен. Каньонът заедно с езерото е с дължина 2 километра и започва непосредствено от крайните къщи на с.Емен като продължава в североизточна посока. Самият каньон е дълъг 950 метра, като по-голямата и атрактивна част е в Михалското землище. В началото на каньона се разкрива входът на Еменската пещера, свързана с повърхността с естествен вход и асансьорна шахта. Неголямото по площ и обем езеро "Негованка" е своеобразна допълнителна атракция към каньона, тъй като гледано от много позиции, се възприема като естествено планинско езеро разположено в закътана, гориста, дълбоко всечена котловинка, заобиколена със скални венци. Най-голямата атрактивност на Негованския каньон е в най-тясната му V-видна част- редуващи се прагове, водопади, еворзионни котли и отвесни до 80 метра височина скали. Тази част завършва с твърде привлекателния водопад Момин скок, който заедно с целия каньон е обявен за природна забележителност. В района е развито зърнопроизводство и овощарство. В последните години в селото има предприемачи , които се занимават с туризъм, пчеларство и зайцевъдство.